Download Music Nemishe Peydam Harja Ivash

Download New Music– Nemishe Peydam Harja

 

 

Shayad alan hamechi ghashange barat
Nistamo mikhande labat
Vali miduni harja mano kam biyari
Kharjash ye zange barat
Shayad ye delkhoshi az rooye adatam
Ke migi door az to’e divoone rahatam
Mani ke tah hame bahsamon
Poshtamo gereft hati khoonvadatam
Mano khaterhayi ke raft yadat
Har do ro kaf zaminim
Delam khosh bood cheghadr baham khube raftarat
Didam ba hame haminim
Khube ke to khubi aqalla
Hati age vase hamishe bemooni talabam
Delam tanghe hati vase vaghti ke
Miomadi zoori bighalam
Dareh marizam mikone naboodanet koori mage
Har chi bekhai hamon basham bazam to mimooni mage
Man budam on ke dast par
Oomado dast khalie raft
Yekam hava ke sard beshe
Mifahmi ki o dadi raft
Nemishe peydama harja
Be zoor ghorssam angar sarpam
Bad to oomad har chi dastam
Zirash zadam alla harfam
Dige delam keshid aghab
Enghadr shod sar to har seri telf
Na ke begam to bad budi
Vali badet be man resid faqat
Shayad moshkel manam ke vase miraft delam
Ke nashod hati ye bar
Betarsi man beram
Khube halat to ke bad nis
Ine ke to shodi kar do se shab nis
Oonke shabiye adam rooyaham bud ye rooz
Heif dige shabiye khodesh ham nis
Dareh marizam mikone naboodanet koori mage
Har chi bekhai hamon basham bazam to mimooni mage
Man budam on ke dast par
Oomado dast khalie raft
Yekam hava ke sard beshe
Mifahmi ki o dadi raft

More from miladmim

Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *